Lokaal Multidisciplinair Netwerk Ninove Geraardsbergen

zorgtraject diabetes

Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg: de persoon met type 2 diabetes, zijn huisarts en zijn geneesheer-specialist. Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor 4 jaar opgesteld en ondertekend. Het persoonlijk engagement van de patiėnt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden. De huisarts speelt in dit traject de rol van coördinator, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiėnt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts.

Frequently Asked Questions

Terug naar FAQ overzichtHomeSociale kaart

Hoe zit het met het forfaitaire honorarium dat ik gekregen heb als mijn patiƫnt verandert van huisarts?

Antwoord:
Het reeds betaalde honorarium blijft verworven. Als uw patiƫnt een nieuw zorgtrajectcontract afsluit zal de nieuwe huisarts het forfaitaire honorarim pas ontvangen na het verstrijken van het lopende jaar van het eerder afgesloten zorgtrajectcontract.

Voorbeeld
Een zorgtrajectcontract wordt gesloten op 01/07/2009. Op 01/02/2010 sluit de patiƫnten een nieuw contract met een andere huisarts en dezelfde specialist. De nieuwe huisarts zal zijn forfaitaire honorarium pas ontvangen binnen de 30 dagen na 01/07/2010 (= datum waarop het lopende jaar van het eerste contract is verstreken)

Opgelet! Er is een nieuw contract maar er begint geen nieuw zorgtraject. Het nieuwe contract bestrijkt de resterende duur van het zorgtraject. In bovenstaand voorbeeld zal het zorgtraject en het nieuwe contract aflopen op 30/06/2013, dwz 4 jaar na het afsluiten van het eerste contract.


Alle vragen met betrekking tot "huisarts "
Wie neemt het initiatief om een zorgtraject op te starten? De huisarts, specialist of allebei?
Waartoe verbind ik me als ik een zorgtraject afsluit?
Kan ik als arts een het zorgtraject stopzetten?
Hoe ontvang ik als arts het forfaitaire honorarium van 80 euro en wanneer?
Kan mijn patiƫnt van huisarts of specialist veranderen als hij dat wenst?
Hoe zit het met het forfaitaire honorarium dat ik gekregen heb als mijn patiƫnt verandert van huisarts?
Wat als de patiƫnt al een globaal medisch dossier had bij een andere huisarts voor het sluiten van het zorgtrajectcontract?
Komt een patiƫnt in een rusthuis in aanmerking voor een zorgtraject?
Welk honorarium moet mijn patiƫnt betalen binnen een zorgtraject?
Kan een patiƫnt de voordelen van zijn zorgtraject (o.a. remgeldvoordeel) verliezen?
Verliest een patiƫnt, die aanvankelijk niet onder de exclusiecriteria viel maar die daar in de loop van zijn zorgtraject alsnog onder valt, de voordelen van zijn zorgtraject?
Geldt het remgeldvoordeel bij andere huisartsen in een groepspraktijk of in een Impulseo-samenwerkingsverband?
Wie heeft recht op opstarteducatie?
Kan ik opstarteducatie voorschrijven aan een patiƫnt voor het instellen van de insuline of incretinemimetica?
Wanneer kan ik opvolgeducatie en extra educatie bij problemen voorschrijven?
Heeft een patiƫnt met een zorgtraject diabetes nog recht op diƫtitiek en podologie prestaties via de diabetespas?
Geldt het remgeldvoordeel bij de vervangende huisartsen tijdens de vakantie of tijdens een wachtdienst?


Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

LMN Ninove - Geraardsbergen

Om misbruik te voorkomen verzoeken wij u om het opgegeven emailadres:

nogmaals te bevestigen

Mis onze laatste nieuwtjes niet!


LMN Ninove - Geraardsbergen 2010
ALEXO