Lokaal Multidisciplinair Netwerk Ninove Geraardsbergen

zorgtraject diabetes

Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg: de persoon met type 2 diabetes, zijn huisarts en zijn geneesheer-specialist. Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor 4 jaar opgesteld en ondertekend. Het persoonlijk engagement van de patiŽnt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden. De huisarts speelt in dit traject de rol van coŲrdinator, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiŽnt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts.

Stappenplan

HomeCriteriaContract

Stappenplan bij opstart van een zorgtraject diabetes mellitus type 2

1. Inclusiecriteria:

 • 1-2 insuline injecties per dag of incretinemimetica (bv. Byetta )
 • Maximale orale antidiabetica, insuline wordt overwogen

2. Bespreking voorwaarden en doelstellingen van zorgtraject met patiënt:
 • Globaal medisch dossier (< 12 maand)
 • Minimum 1 consultatie per jaar bij endocrinoloog, minimum 2 consultaties per jaar bij huisarts
 • Enkel mobiele patiënten en in staat tot zelfzorg
 • Bereid tot werken aan doelstellingen volgens zorgtraject huisarts

3. Ondertekening contract:
 • Huisarts en patiënt ondertekenen het contract

4. Huisarts verwijst patiënt door naar endocrinoloog en geeft verwijsbrief mee
 • Endocrinoloog ondertekent het contract tijdens consultatie

5. Huisarts stuurt kopie naar adviserend geneesheer van de mutualiteit en bewaart het origineel in het GMD
 • Startdatum zorgtraject = datum ontvangst en goedkeuring door adviserend geneesheer

6. Patiënt komt op consultatie bij huisarts en huisarts maakt voorschriften:
 • 1 Voorschrift opstarteducatie:
     o Niet mogelijk indien patiënt reeds opstarteducatie kreeg (conventie of referentieverpleegkundige)
     o Voorschrift + verwijsbrief
     o Min. 2,5 uur per jaar (max. 5 sessies)
     o Max. 5 uur per jaar (max. 10 sessies) => aantal bijkomende sessies te bepalen door huisarts

 • 2 Voorschrift Zelfzorgmateriaal met vermelding 'Zorgtraject diabetes':
     o glucometer: 3 jaar geldig, bij hernieuwing 1 sessie educatie verplicht
     o Strips (3 x 50) + lancetten (100) per 6 maand

 • 3 Voorschrift voor insuline
     o insulinepen + naaldjes: gratis te verkrijgen bij educator

In 3 kritische situaties is educatie verplicht
 • Start van insuline of GLP-1 analogen: min. 2,5 per jaar
 • Overgang van 1 naar 2 injecties: min. 1 u per jaar
 • Onvoldoende metabole controle (HbA1C>7,5%): min. 1 u per jaar

7. Patiënt neemt voorschrift 1 mee naar de educator en voorschrift 2 en 3 mee naar de apotheker of thuiszorgwinkel


8. Opvolging:
 • Huisarts voert 3-maandelijkse controles uit: HbA1C, BMI, BD, LDLDownloads

Download het Zorgtraject Contract Diabetes Type 2

Download de lijst van glucometers , strips en lancetten

Download Lijst van de geneesmiddelen Diabetes type 2


Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

LMN Ninove - Geraardsbergen

Om misbruik te voorkomen verzoeken wij u om het opgegeven emailadres:

nogmaals te bevestigen

Mis onze laatste nieuwtjes niet!


LMN Ninove - Geraardsbergen 2010
ALEXO