Lokaal Multidisciplinair Netwerk Ninove Geraardsbergen

zorgtraject diabetes

Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg: de persoon met type 2 diabetes, zijn huisarts en zijn geneesheer-specialist. Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor 4 jaar opgesteld en ondertekend. Het persoonlijk engagement van de patiënt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden. De huisarts speelt in dit traject de rol van coördinator, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiënt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts.

Nieuwsberichten

Nieuwsarchief >

Vanaf 1 februari 2016 het voortraject diabetes: Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocol”

vrijdag 05 februari 2016

Wat is het doel van het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’?
Op 1 februari 2016 wijzigt de omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas).

Die wijziging leidt tot een zorgmodel voor de betere omkadering van patiënten met diabetes type 2 die zich niet laten opvolgen via een zorgtraject, of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum.

Wie mag het zorgmodel ‘opvolging’ aanvragen?
De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.
Wat moet de huisarts doen?

De huisarts/huisartspraktijk moet:
de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren
de klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren , zoals beschreven in het zorgprotocol
doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering
de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD.
Multidisciplinaire samenwerking, educatie en bewegingsadvies
In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts / huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot het volgende:


multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling
de patiënten toegang verlenen tot educatie en bewegingsadvies.
Wat gebeurt er met de diabetespas?

Op 1 februari 2016 verdwijnt de diabetespas. Vanaf die datum mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten.

Overgangsperiode
De patiënten die een diabetespas ontvingen vóór 1 februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

Wat gebeurt er met de terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen?
De patiënten met een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’ hebben recht op terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.
Het gaat om de verstrekking: individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131): max. 2 per jaar
Het gaat om de verstrekking: individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153), max. 2 per jaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep.
best replica watches http://www.swisstimepieces.net


Agenda

Geen items in de agenda gevonden

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

LMN Ninove - Geraardsbergen

Om misbruik te voorkomen verzoeken wij u om het opgegeven emailadres:

nogmaals te bevestigen

Mis onze laatste nieuwtjes niet!


LMN Ninove - Geraardsbergen 2010
ALEXO