Lokaal Multidisciplinair Netwerk Ninove Geraardsbergen

zorgtraject diabetes

Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg: de persoon met type 2 diabetes, zijn huisarts en zijn geneesheer-specialist. Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor 4 jaar opgesteld en ondertekend. Het persoonlijk engagement van de patiėnt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden. De huisarts speelt in dit traject de rol van coördinator, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiėnt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts.

Frequently Asked Questions

HomeSociale kaart

De meest gestelde vragen per doelgroep

Apothekers
Welke artsen mogen zelfmateriaal voorschrijven en hoe herken ik de voorschriften van deze artsen?


Diabeteseducatoren
Welke patiƫnt met zorgtraject diabetes kan opstarteducatie voorgeschreven krijgen?
Kan een patiƫnt voor de opstart van insuline of incretinemimetica opstarteducatie krijgen?
Wanneer kan een patiƫnt opvolgeducatie en extra educatie bij problemen krijgen?
Kan een patiƫnt opvolgeducatie en extra educatie bij problemen krijgen tijdens ƩƩn zelfde kalenderjaar?
Wat houdt het samenwerkingscontract van de educator met het conventiecentrum in ?


Diëtisten
Heeft een patiƫnt met zorgtraject diabetes nog recht op diƫtetiekprestaties via de diabetespas?
Een patiƫnt kreeg dit jaar 1 diƫtetieksessie via de diabetespas. Hij sluit een zorgtraject diabetes. Op hoeveel diƫtitieksessies heeft hij dit jaar nog recht?
Een patiƫnt heeft tegelijkertijd een zorgtraject diabetes en een zorgtraject chronische nierinsufficiƫntie. Op hoeveel diƫntitieksessies per jaar heeft hij recht?


Huisartsen
Wie neemt het initiatief om een zorgtraject op te starten? De huisarts, specialist of allebei?
Waartoe verbind ik me als ik een zorgtraject afsluit?
Kan ik als arts een het zorgtraject stopzetten?
Hoe ontvang ik als arts het forfaitaire honorarium van 80 euro en wanneer?
Kan mijn patiƫnt van huisarts of specialist veranderen als hij dat wenst?
Hoe zit het met het forfaitaire honorarium dat ik gekregen heb als mijn patiƫnt verandert van huisarts?
Wat als de patiƫnt al een globaal medisch dossier had bij een andere huisarts voor het sluiten van het zorgtrajectcontract?
Komt een patiƫnt in een rusthuis in aanmerking voor een zorgtraject?
Welk honorarium moet mijn patiƫnt betalen binnen een zorgtraject?
Kan een patiƫnt de voordelen van zijn zorgtraject (o.a. remgeldvoordeel) verliezen?
Verliest een patiƫnt, die aanvankelijk niet onder de exclusiecriteria viel maar die daar in de loop van zijn zorgtraject alsnog onder valt, de voordelen van zijn zorgtraject?
Geldt het remgeldvoordeel bij andere huisartsen in een groepspraktijk of in een Impulseo-samenwerkingsverband?
Wie heeft recht op opstarteducatie?
Kan ik opstarteducatie voorschrijven aan een patiƫnt voor het instellen van de insuline of incretinemimetica?
Wanneer kan ik opvolgeducatie en extra educatie bij problemen voorschrijven?
Heeft een patiƫnt met een zorgtraject diabetes nog recht op diƫtitiek en podologie prestaties via de diabetespas?
Geldt het remgeldvoordeel bij de vervangende huisartsen tijdens de vakantie of tijdens een wachtdienst?


Patiënten
Ben ik als patiƫnt verplicht om een zorgtraject af te sluiten?
Kan ik de voordelen van het zorgtraject verliezen?
Kan in van huisarts of specialist veranderen als ik dat wil?
Als ik een zorgtraject onderteken, zijn alle raadplegingen van mijn huisarts en specialist dan volledig terugbetaald?
Wat is een GMD?
Wat kost een GMD?


Podologen
Heeft een patiƫnt met zorgtraject diabetes nog recht op podologieprestaties via de diabetespas?
Een patiƫnt kreeg dit jaar 1 podologiesessie via de diabetespas. Hij sluit een zorgtraject diabetes. Op hoeveel podologiesessies heeft hij dit jaar nog recht?
Ook patiƫnten uit risicogroep 1 (verlies van gevoeligheid in de voet, op voorwaarde dat dit blijkt uit een 10g-monofilament) krijgen via het zorgtraject recht op 2 podologieprestaties per kalenderjaar. Geldt deze uitbreiding ook voor de patiƫnten met een diabetespas?


Specialisten
Wie neemt het initiatief om een zorgtraject op te starten? De huisarts, specialist of allebei?
Hoe ontvang ik als arts het forfaitaire honorarium van 80 euro en wanneer?
Kan mijn patiƫnt van huisarts of specialist veranderen als hij dat wenst?
Moet ik na het ondertekenen van een zorgtrajectcontract chronische nierinsufficiƫntie, de nomenclatuurcode 107111 invullen op het getuigschrift voor verstrekte hulp?
Mag ik als specialist mijn patiƫnt met zorgtraject meer dan ƩƩnmaal per jaar zien?


Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

LMN Ninove - Geraardsbergen

Om misbruik te voorkomen verzoeken wij u om het opgegeven emailadres:

nogmaals te bevestigen

Mis onze laatste nieuwtjes niet!


LMN Ninove - Geraardsbergen 2010
ALEXO