Lokaal Multidisciplinair Netwerk Ninove Geraardsbergen

Scroll left Scroll right

zorgtraject diabetes

Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg: de persoon met type 2 diabetes, zijn huisarts en zijn geneesheer-specialist. Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor 4 jaar opgesteld en ondertekend. Het persoonlijk engagement van de patiėnt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden. De huisarts speelt in dit traject de rol van coördinator, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiėnt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts.

zorgtraject nierinsufficientie

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak en opvolging van patiėnten met chronische ziekten. Patiėnten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, en kunnen vrij kiezen of zij al dan niet een contract afsluiten. Eens afgesloten, is het geldig gedurende 4 jaar. De patiėnt, de huisarts en de specialist moeten het contract ondertekenen, en dan moet het bezorgd worden aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Voordeel van een zorgtraject is ten eerste dat de patiėnt binnen het zorgtraject, geen persoonlijk aandeel moet betalen bij zijn huisarts of specialist. Beter geļnformeerd en opgevolgd, zal hij ook beter verzorgd worden Ten tweede krijgt de huisarts binnen het zorgtraject een centrale rol, zodat hij de patiėnt beter kan opvolgen tijdens de therapeutische behandeling. Binnen deze coördinerende rol wordt de huisarts gesteund door de expertise van een geneesheer-specialist. Ten derde hebben ook de apothekers, voor de levering van zelfhulpmateriaal, en verplegers, als educatoren, een belangrijke plaats in de begeleiding van de patiėnt.

zorgtraject zorgverleners

De sociale kaart bevat onder andere een overzicht van huisartsen, specialisten, diėtisten, educatoren, oftalmologen en podologen en apothekers

Criteria - Diabetes

Zorg criteria diabetes patienten

Bent u diabetes patient en wilt u in aanmerking komen voor een zorgtraject? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees verder

Contract - Diabetes

Zorg contract diabetes patienten

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u een zorgtrajectcontract afsluiten?

Lees verder

Stappenplan - Diabetes

Stappenplan huisarts diabetes patienten

Als huisarts bent u de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan voor diabetes patienten. Daarom hebben wij voor u een handig stappenplan.

Lees verder

Criteria - Nierinsufficiëntie

Zorg criteria nierinsufficiëntie patienten

Bent u patient met nierinsufficiëntie en wilt u in aanmerking komen voor een zorgtraject? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees verder

Contract - Nierinsufficiëntie

Zorg contract nierinsufficiëntie patienten

Voldoet u aan de voorwaarden als patient met nierinsufficiëntie en wilt u een zorgtrajectcontract afsluiten?

Lees verder

Stappenplan - Nierinsufficiëntie

Stappenplan huisarts nierinsufficiëntie patienten

Als huisarts bent u de spilfiguur bij het uitwerken van een individueel zorgplan voor patienten met nierinsufficiëntie.

Lees verder

Huisartsen - Regio Ninove en Geraardsbergen

Feature image

Bent u op zoek naar een huisarts in de regio Ninove en/of Geraardsbergen?

Bekijk de sociale kaart

Specialisten - Regio Ninove en Geraardsbergen

Feature image

Bent u op zoek naar een nefroloog, een endocrinoloog of een oogarts in de regio Ninove en/of Geraardsbergen?

Bekijk de sociale kaart

Paramedici - Regio Ninove en Geraardsbergen

Feature image

Bent u op zoek naar een diëtist, een podoloog of een diabeteseducator in de regio Ninove en/of Geraardsbergen?

Bekijk de sociale kaart

Welkom Bij LMN Ninove Geraardsbergen

Welkom op de site van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Ninove - Geraardsbergen. Deze site heeft als doel om alle zorgverleners en patiƫnten wegwijs te maken in de zorgtrajecten en de betrokken actoren in onze regio in kaart te brengen.


Nieuwsberichten

Nieuwsarchief >

Voortraject diabetes

dinsdag 06 december 2016

Voortraject diabetes (= vroegere diabetespas)

- Doelgroep: alle patiƫnten met de diagnose diabetes mellitus type2, die NIET in aanmerking komen voor een zorgtraject of de diabetesconventie. Aanvraag kan dus vanaf de diagnose diabetes mellitius type2.

- Nomenclatuurnummer 102852 = voortraject diabetes
- Verstrekking 102852 kan aangevraagd en opgevolgd worden door
o ofwel de huisarts die het GMD beheert; www.Buyownwatches.com/
o ofwel de huisarts die deel uitmaakt van een geregistreerde groepering van huisartsen waarvan een lid het GMD beheert;
http://www.omegachews.com/
- Wat houdt de verstrekking 102852 in voor de huisarts/huisartsenpraktijk?
o de klinische en biologisch gegevens van de patiƫnt registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol
o de individuele doelstellingen bespreken met de patiƫnt en noteren in het GMD
o doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ā€˜evidence based (EBM)ā€™-aanbevelingen voor goede praktijkvoering

- De verstrekking 102852 wordt ƩƩnmaal per kalenderjaar verleend, bedraagt 20 Euro en moet, alds de patiƫnt hierom vraagt, in derdebetalerssysteem worden afgerekend. Er moet GEEN aanvraagformulier naar het ziekenfonds worden gestuurd.

- De patiƫnt heeft recht op:

o 2 diƫtitiekverstrekkingen per kalenderjaar (nomenclatuur 771131): max 2 per jaar
o 2 podologieverstrekkingen per kalenderjaar (nomenclatuur 771153), voor patiƫnten die behoren tot een risicogroep.

- In een latere fase (vermoedelijk 2017):
o Toegang tot educatie en bewegingsadvies
o Multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling

- Patiƫnten voor wie nog een diabetespas was aangevraagd in januari 2016, kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

Lees verder »

Vanaf 1 februari 2016 het voortraject diabetes: Opvolging van een patiĆ«nt met diabetes type 2 volgens het zorgprotocolā€

vrijdag 05 februari 2016

Wat is het doel van het zorgmodel ā€˜Opvolging van een patiĆ«nt met diabetes type 2ā€™?
Op 1 februari 2016 wijzigt de omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas).

Die wijziging leidt tot een zorgmodel voor de betere omkadering van patiƫnten met diabetes type 2 die zich niet laten opvolgen via een zorgtraject, of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum.

Wie mag het zorgmodel ā€˜opvolgingā€™ aanvragen?
De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiƫnt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.
Wat moet de huisarts doen?
http://www.swisswatches2u.com/
De huisarts/huisartspraktijk moet:
de betrokken patiƫnten in de praktijk identificeren en registreren
de klinische en biologische gegevens van de patiƫnt registreren , zoals beschreven in het zorgprotocol
doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ā€˜evidence based (EBM)ā€™-aanbevelingen voor goede praktijkvoering
de individuele doelstellingen bespreken met deze patiƫnten en ze noteren in het GMD.
Multidisciplinaire samenwerking, educatie en bewegingsadvies
In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts / huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot het volgende:
http://www.topdiscountWatches.com/

multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling
de patiƫnten toegang verlenen tot educatie en bewegingsadvies.
Wat gebeurt er met de diabetespas?

Op 1 februari 2016 verdwijnt de diabetespas. Vanaf die datum mag de huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiƫnten.

Overgangsperiode
De patiĆ«nten die een diabetespas ontvingen vĆ³Ć³r 1 februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

Wat gebeurt er met de terugbetaling van diƫtetiek- en podologieverstrekkingen?
De patiĆ«nten met een zorgmodel ā€˜Opvolging van een patiĆ«nt met diabetes type 2ā€™ hebben recht op terugbetaling van bepaalde diĆ«tetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.
Het gaat om de verstrekking: individuele diƫtistische evaluatie en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131): max. 2 per jaar
Het gaat om de verstrekking: individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153), max. 2 per jaar voor patiƫnten die behoren tot een risicogroep.

Lees verder »

Nieuwe richtlijn diabetes mellitus type2

dinsdag 03 november 2015

De diabeteswereld is steeds in beweging. Nieuwe uitkomststudies over de therapeutische streefdoelen, de ontwikkeling van nieuwe klassen antihyperglycemische medicatie en vernieuwingen als het zorgtraject diabetes maakten een herziening van de richtlijn Diabetes mellitus type 2 (2004) dan ook noodzakelijk.
U kan de richtlijn hier lezen.

Lees verder »

Hervormingstraject eerstelijnsgezondheidszorg 2015-2019

woensdag 22 juli 2015

De vlaamse overheid wil de eerstelijnsgezondsheidszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creƫert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de herorganisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.
De hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg zal gebeuren in een participatief traject met alle betrokkenen, en dus ook met de gebruikers. dat moet uitmonden in een eerstelijnsconferentie in het voorjaar van 2017. Op die conferentie zullen verschillende voorstellen tot hervorming geformuleerd worden.
Zowel de huisartsenkringen als de LMNā€™sā€™s worden vertegenwoordigd doorheen de verschillende werkgroepen die elk een specifiek thema uitlichten.
http://www.paneraipassion.com/
De zes werkgroepen werken rond volgende themaā€™s:
1.Taakstelling en structuurintegratie
2.Geografische afbakening van de zorgregioā€™s
3.Modellen voor integrale zorg
4.De patiƫnt centraal?
5.Gegevensdeling en kwaliteit van zorg
6.Innovatie en ondernemerschap in de zorg
http://www.replicawatchesvip.com/
De voorstellen van bovenstaande werkgroepen worden op de conferentie van 2017 gepresenteerd en moeten leiden tot de nieuwe Vlaamse regelgeving die het landschap van de eerste lijn zal hertekenen.

Lees verder »

Proef2Move : een bewegingsprogramma voor mensen met diabetes en /of overgewicht

vrijdag 09 januari 2015

In het begin van het nieuwe jaar worden er goede voornemens gepland. Dit lijkt ons dan ook een moment bij uitstek om Proef2Move voor te stellen. Met het project Proef2Move willen we een hand uitsteken naar patiƫnten met overgewicht en diabeten die weinig of niet bewegen.

Hoe kan je starten met het programma?
De huisarts beslist of zijn/haar patiĆ«nt medisch in aanmerking komt. De patiĆ«nt krijgt een voorschrift voor beweging (18 beurten) + verwijsbrief voor de kinesitherapeut met noodzakelijke medische informatie in het kader van de bewegingstherapie. De patiĆ«nt gaat naar een kinesitherapeut. Het voorschrift en de verwijsbrief zijn beschikbaar op de website http://www.proef2move.be onder de rubriek ā€˜downloads huisartsenā€™ en kunnen afgeprint worden.
http://www.omegareplicasale.co.uk/
Hoe vind ik een kinesitherapeut?
Alle kinesitherapeuten in Ninove en Geraardsbergen zijn en worden verder geĆÆnformeerd over Proef2Move. Zij kunnen nog steeds aansluiten en alle nodige informatie en materiaal bekomen via het LMN Ninove-Geraardsbergen. De kinesitherapeuten die meewerken aan het project worden op de sociale kaart aangeduid met een groen vierkant. Op alle paginaā€™s van http://www.proef2move.be zie je onderaan bij ā€˜deelnemenā€™ een link ā€˜bezoek de sociale kaartā€™ , klik door en je komt op de sociale kaart, kies daar een zorgverlener.
http://www.watchesonly2015.co.uk/
Bij de kinesitherapeut?
De kinesitherapeut zal samen met de patiƫnt een oefenprogramma opstellen, rekening houdend met eventuele beperkingen van de patiƫnt( bvb. rugsparende of kniesparende oefeningen). Het oefenprogramma loopt 6 maanden, in die periode komt de patiƫnt 18 keer oefenen bij de kinesitherapeut, huisbezoek van de kinesitherapeut is ook mogelijk. De patiƫnt ontvangt een persoonlijk beweegboekje met illustraties van zijn oefeningen, een afsprakenkalender en tips over gezond leven. In dit boekje zullen ook de resultaten bijgehouden worden. Er is een beginmeting, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie voorzien.

Hoe begin ik hier aan als kinesitherapeut?
Heb je interesse om met een aantal patiƫnten aan de slag te gaan, stuur een mailtje naar info@proef2move.be en wij bezorgen jou een login en alle nodige informatie en materiaal. Met de login heb je de mogelijkheid om een dossier voor je patiƫnt op te maken en een oefenprogramma samen te stellen. Via het LMN ontvang je beweegboekjes en voor elke patiƫnt is er ook een stappenteller voorzien.

Is dit nu allemaal gratis?
Neen, de patiĆ«nt betaalt remgeld net zoals voor andere bezoeken aan de kinesitherapeut. De 18 beurten resulteren onder de courante aandoeningen (c-pathologie). De bijdrage van de patiĆ«nt bedraagt ā‚¬ 5,89 per beurt, voor WIGWā€™s is dit ā‚¬ 2,39.
De zorgtrajectpromotor Maud Pletinckx zal de komende weken zo veel mogelijk artsen en kinesitherapeuten bezoeken om het project kenbaar te maken. Ben je nog niet gecontacteerd, aarzel niet om zelf contact op te nemen via info@proef2move.be of 0497/42.43.15.

Sportieve groeten,
Het LMN bestuur.

Lees verder »

Wat mag je verwachten van het LMN in het najaar.

vrijdag 01 augustus 2014

Lancering Proef 2 move: bewegen is de boodschap

Proef2move is een project dat wordt uitgewerkt door een aantal enthousiaste kinesitherapeuten en huisartsen uit onze regio i.s.m. het LMN Ninove-Geraardsbergen. Het doel is om diabeten en mensen met overgewicht, die geen of amper lichaamsbeweging hebben, te laten proeven van een actiever leven. Via bewegingsprogrammaā€™s op maat kunnen ze gedurende 6 maanden onder begeleiding van een arts en een kinesitherapeut gaan bewegen. Binnenkort vernemen jullie hierover meer.
http://www.replicafinewatches.co.uk/
Overzicht van de bijscholingen.

ā€¢ 9 september 2014 19u Geraardsbergen
Lezing ā€˜Omgekeerd Ouderschapā€™ Prof. Luc Van De Ven, georganiseerd door deelSEL Ninove-Geraardsbergen
Doelgroep: alle zorgverleners eerste lijn

ā€¢ 17 september 2014 20u30 Ninove
Digitale samenwerking en gevensdeling, LMN ism EĆ©nlijn.be
Doelgroep: huisartsen en apothekers regio groot Ninove

ā€¢ 16 oktober 2014 20u30 Geraardsbergen
Medisch farmaceutisch overleg : Communicatie tussen huisarts en apotheker, LMN ism KOVAG
Doelgroep: huisartsen en apothekers regio groot Geraardsbergen
http://www.tagbo.co.uk/
ā€¢ 4 december 2014 20u30 Herzele
LMN symposium: thema communicatie en motivatie
Doelgroep: alle zorgverleners betrokken bij de zorgtrajecten en kinesitherapeuten

ā€¢ 18 december 2014 20u30 Ninove
Medisch farmaceutisch overleg : Communicatie tussen huisarts en apotheker, LMN ism KOVAG
Doelgroep: huisartsen en apothekers regio groot Ninove

Er wordt per bijscholing een uitnodiging per mail verstuurd met gedetailleerde informatie over het programma en locatie.

Een zorgtrajectweetjeā€¦ā€¦ā€¦.

Het zorgtrajectcontract moet ondertekend worden tijdens een consultatie en NIET tijdens een huisbezoek. Huisbezoeken tellen WEL mee voor de 2-jaarlijks verplichte contacten met de huisarts (voorwaarde voor jaarlijkse verlenging ZT).Consultaties bij de huisarts worden volledig terugbetaald, voor huisbezoeken betaalt de patiƫnt remgeld.

Hebben jullie vragen, ideeĆ«n, opmerkingen over de zorgtrajecten, zorgverleners, succesverhalen ā€¦
Laat het ons weten via info@lmn-ninove-geraardsbergen.be.

Lees verder »

Stopt u ook met roken op 31 mei (Werelddag zonder Tabak)?

dinsdag 27 mei 2014

Stoppen met roken is Ć©Ć©n van de beste beslissingen die u kan nemen! Voor uw gezondheid en voor uw portemonnee, want roken is een dure grap. Eindelijk vrij ook: niet langer slaaf van de sigaret!

Voor de meeste rokers betekent stoppen een stoppoging ondernemen. Gemiddeld zijn er 5 tot 7 pogingen nodig voor een roker definitief stopt. Geef daarom niet te snel op als het u niet onmiddellijk lukt. Elke serieuze poging brengt u dichter bij de definitieve stop! Maar het is best mogelijk dat het u al lukt vanaf de eerste poging.
http://caltour.co.uk/
Als u een stoppoging plant, moet u zich goed voorbereiden. Stoppen kan alleen maar lukken als u het zelf echt wilt. Tips, adviezen en info die uw motivatie opkrikken en u meer leren over uw rookgedrag vindt u hier:
ā€¢ Bij Tabakstop krijgt u gratis advies over de eerste stappen die u zelf kan zetten. Bel het nummer 0800 111 00.
ā€¢ Op www.tabakstop.be leest u hoe u de nodige gedragsverandering zelf in gang kan zetten.
ā€¢ Als u een goed boek leest, begrijpt u wat tabaksverslaving is en wat u eraan kan doen! (Wij bevelen het boek ā€˜Nederland stopt met rokenā€™ van de longartsen Dekker en De Kanter aan).
http://www.leighit.co.uk/
Stoppen op eigen wilskracht is mogelijk, maar hulp door een zorgverlener of begeleider is makkelijk verkrijgbaar. En deze hulp, gericht op het veranderen van uw rookgedrag, verhoogt uw slaagkansen!
ā€¢ Gebruik telefonische hulp: bel Tabakstop of bezoek www.tabakstop.be voor meer informatie.
ā€¢ Zoek hulp online: www.stopsmokingcoach.eu (bestaat in het Nederlands).
ā€¢ Maak gebruik van de gedeeltelijk terugbetaalde hulp van een tabakoloog of huisarts.
Er bestaat individuele begeleiding en begeleiding in groep. Het aanbod vindt u op www.vlaanderenstoptmetroken.be.

Wanneer hebt u het meeste kans op stoppen op de lange termijn? Als u intensieve hulp via telefoon, internet of de tabakoloog combineert met rookstopmedicijnen. Meer info daarover bij Tabakstop, uw huisarts of apotheker.

Rokende jongeren kunnen bovendien terecht op www.kortemettenmetsigaretten.be.

Ouders kunnen voor advies over roken en kinderen terecht op www.gezondopvoeden.be.Lees verder »

Wijzigingen in wetgeving zorgtrajecten (KB 18.11.2013)

dinsdag 26 november 2013

1. Regeling voor stopgezette zorgtrajecten en hervatting van een zorgtraject.

Het is mogelijk dat een patiƫnt met zorgtraject niet voldoet aan de voorwaarden voor de jaarlijkse verlenging (twee contacten met de huisarts, ƩƩn contact met de specialist, GMD bij de huisarts die het contract ondertekende) en dat het ziekenfonds het zorgtraject stopzet.
Volgens de nieuwe regeling brengt het ziekenfonds de patiƫnt, de huisarts en de specialist SCHRIFTELIJK op de hoogte van de stopzetting van het zorgtraject. http://www.watch-man.co.uk/
Vervolgens kan deze patiƫnt een nieuw zorgtraject sluiten. Tijdens de raadpleging bij de huisarts en bij de specialist ondertekenen de drie partijen een nieuw contract.
De huisarts stuurt een kopie van het "door de drie partijen getekende contract" via de post naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de patiƫnt. Het originele contract wordt bewaard in het GMD. Het nieuwe zorgtraject begint te lopen bij ontvangst van de kopie door het ziekenfonds.
http://www.sjiel.com/
2. De voorwaarden voor de jaarlijkse verlenging van het zorgtraject mbt de contacten met de specialisten worden uitgebreid

a. Indien de patiƫnt, in de loop van zijn zorgtraject (diabetes of chronische nierinsufficiƫntie), gehospitaliseerd wordt, komt een toezichtshonorarium gefactureerd tijdens zijn hospitalisatie ook in aanmerking als raadpleging bij de specialist.

b. Indien de patiƫnt, in de loop van zijn zorgtraject chronische nierinsufficiƫntie, peritoneale dialyse is gestart, komt een forfait voor peritoneale dialyse in een ziekenhuis (tijdens de opleiding van de patiƫnt tot autodialyse of tijdens de hospitalisatie van de patiƫnt) in aanmerking als raadpleging bij de specialist..

Lees verder »

Agenda

Geen items in de agenda gevonden

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes in uw mailbox.

LMN Ninove - Geraardsbergen

Om misbruik te voorkomen verzoeken wij u om het opgegeven emailadres:

nogmaals te bevestigen

Mis onze laatste nieuwtjes niet!


LMN Ninove - Geraardsbergen 2010
ALEXO